Company News

Euro w liczbach, czyli indeksy gospodarcze wspólnej waluty

Pieniądze

Euro jest postrzegane jako stabilna i wiarygodna waluta, dlatego też odgrywa już ważną rolę poza granicami Unii Europejskiej i strefy euro. To jeden z najciekawszych projektów ostatniego wieku, który w nowy wiek pozwolił wejść z nowymi nadziejami i integracją, jakiej wcześniej nie było. Jak wyglądają wskaźniki ekonomiczne w strefie euro?

Znaczenie gospodarcze

Choć dla wielu osób coraz bardziej istotne jest to, jaki jest kurs euro, wciąż jest wiele do poprawy oraz wiele krajów, które euro powinny przyjąć. Obecnie Unia stanowi około 17% światowego produktu krajowego brutto. Udział w strefie euro szacuje się na 12%, a więc większość. Pod względem udziału w płatnościach na całym świecie euro jest drugą najczęściej używaną walutą. W ostatnich latach na całym świecie dokonano około 35% płatności w euro. Natomiast dolar amerykański stanowi około 40% globalnych płatności.

Liczby użytkowników wspólnej waluty

Oprócz strefy euro kolejne sześćdziesiąt krajów i terytoriów na świecie, czyli 175 milionów ludzi, postanowiło użyć euro lub powiązać swoją walutę z euro. To pokazuje, że stabilność i bezpieczeństwo ekonomiczne leży po stronie tej formy płatności. Udział euro w rezerwach światowych wynosi obecnie około 20%. W przypadku dolara amerykańskiego udział ten wynosi ponad 60%. Jednak żadna inna waluta nie przekracza 5%, co pokazuje, że strefa euro jest drugą siłą ekonomiczną świata.

Handel ma znaczenie

Unia jest największym blokiem handlowym na świecie i największym partnerem handlowym 80 krajów na całym świecie. Niedawno zawarta umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest największą umową handlową, jaką UE kiedykolwiek negocjowała. Nic więc dziwnego w tym, że wiele krajów zastanawia się nad podjęciem współpracy w euro, a kurs euro staje się ważnym wskaźnikiem rozwojowym nie tylko krajów posiadających tę walutę, ale także innych w przyrównaniu do niej. To sprawia, że znaczenie euro jako waluty i jako systemu znacznie wzrasta i staje się podstawą bezpieczeństwa ekonomicznego świata.

  1. Jakby nie patrzeć, bezpieczniej jest trzymać Euro, niż jakąkolwiek inną walutę, która jest podatna na inflację.

    Monika 27 października 2021

Leave a Reply